یه چند وقتیه که شبا برا بلاگم کلی یادداشت مینویسم و آخرش با خودم میگم, چ معنی داره اینا رو بقیه بدونن و....delete.