اینجا چراغی روشنه

ای ترس تنهایی من

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

و نام تو...عشق است.

عشق فقط
دوستت دارم هایی نیست
که چشم بدوزم به چشمت
و برایت زمزمه کنم


همین که در خلوتم
کاغذی را با نامت سیاه می کنم
آهنگین زمزمه اش می کنم
مدام به آخرش "م" مالکیت اضافه می کنم
و شرمی وجودم را می گیرد که دوستش دارم...
این یعنی عشق
یعنی دوستت دارم.


پیشنهاد:"پستچی"...یک عاشقانه دیوانه از چیستا یثربی.
۰ نظر
یه دوست

وَالصّٰفّٰتِ الصٰفّٰـــــا

یکی از نعمت هایی که خدا به انسان بخشیده, دعا کردن است."هر چه میخواهی از من بخواه"...یعنی ما را داخل آدم حساب کرده و خواسته ما برای او مهم است. اما ما پُررویان در دعاهایمان از تخم کردن مرغمان گرفته تا قطع نشدن یارانه را از آن کریم میخواهیم جز خودش را...جز راهی که به او وصل شود!


-و این درد دارد.
+پیامبر اکرم (ص): خدایا من از تو عشق تو را میخواهم, عشق به دوستانت را و راهی که مرا به دوستی تو می رساند. ...
-تقدیمیه: آیه هفتاد و هفتم سوره صافات...به نیتی آمد...عشق به دوستانش.
+خدایا شک را بکش و ما را در یقین بمیران.
۰ نظر
یه دوست