اینجا چراغی روشنه

ای ترس تنهایی من

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

خدا درد عشقو زیادش کنه

انتظار برای کسی که امیدی به آمدنش نیست, دیوانگی نیست,...عشق است.
کمی درد دارد, اما شیرین است.
این درد آدم را بزرگ میکند.+من دلم را در قاب دری جا گذاشته ام که هرگز برای برداشتنش برنخواهم گشت.
۰ نظر
یه دوست

فیه ما فیه

آخر مصطفی (ص) برای اینکه انگشتری را در انگشت خود بگردانید, عتاب آمد;
"که ما تو را برای تعطیل و بازی نیافریدیم"
مولانا


+من که سرمو به همین دیوار کناری می کوبم.
- پیشنهاد: "سنجاب ماهی عزیز" کتاب فوق العاده زیبا از فریبا دیندار.
۰ نظر
یه دوست

جانش خوش...جـــــــــانش

"من" بیشتر...,تو کمتر...
"من" کمتر..., تو بیشتر...
وقتی میان دو دل حرف از "من" آمد باید فاتحه آن با هم بودن, با هم شدن را خواند. نَـــــــم برداشته است.

-دلم یک "قُرص" شدن میخواهد...جانِ من.
+کمیت بودن هایم را با کیفیتشان یکی نکن...تو اینجایی, هر جا که باشم.
۰ نظر
یه دوست