خواستم سلام علیک مون معمولی باشه،  اما خیلی گرم شد... نخواستم وایسم  و اون بگه "چه خبر؟ "... ک گفت.
گفتم سلامتی خبری نیس....
یه راست رفت سراغ" چرا ازدواج نکردی؟ "...
+وقتش نیس فعلا...
-وقتش نیس یا شوهر نیس؟!!!
+(عجب گیری افتادیماااا )..  نه وقتش نیس فعلا...
-آهان... تو چهار سال دانشگاهت مخ کسیو  میزدی...الان نمیگفتی وقتش نیس...
+ ها :O

*همین مکالمه مسخره بس بود... بس بود برای فرو رفتن تو فکر... یعنی برای داشتنت  من هم باید "مخ میزدم! "
*چرا این کار شده وجه تمایز بین دخترها؟
*ترجیح میدهم نداشته باشمت  تا مخت  تحت زدن های من به سمتم  تمایل پیدا کند...