یه وقتایی یه جوری به فرع مسئله میچسبیم که اصل به کل فراموش میشه...

مثل امشب که سرپرستی خوابگاه ده بار سرویس های مراسم رو متذکر شد آخر سر یادش رفت اذان رو بذاره رو پخش.یه وقتایی هم لازمه که ما به خودمون بیایم.

همین ماه محرم....اینقد درگیر عذاداری میشیم که فراموش میکنیم اصلا هدف امام حسین (ع) چ بود؟

خدا کنه هرچه زودتر کتاب نامیرا2 چاپ بشه.


بعدا نوشتم: هر وقت میام تو وبم انگار گُر میگیرم...یه جایی باید این حس من تموم بشه...اما چرا نمیشه؟؟؟؟؟؟