وقت هایی هست که سر استجابت یه سری از دعاهات هی اصرار میکنی, اما نمیشه. چون قرار نیس بشه.
همون وقتا ته دلت, اون گوشه گوشه ها یواشکی میگی خداجون حالا اگ قرار نیس بشه پ بذار اینجوری بشه, و اصلا اصراری هم نمیکنی, خیلی گذرا.
به هفته نرسیده همون میشه...سریع.+من عشق رو حس میکنم, دوست داشتن رو بو میکشم,...اما شدید تر از همه لمس دور شدن است.