خدا را ساده در قلب خود جای دهید...
ساده بپرستیدش...
ساده دعا کنید...
ساده بخواهید...ساده بخورید.
ساده زندگی کنید.
+نزول آیه "آرامش در زندگی کم توقع و ساده است"...فرشته نمیخواهد.
-ساده گی را, زوج پیری که آنطرف کوه امام زاده سرتربت زندگی میگذرانند, میدانند...همراه با چند گوسفند و مزرعه گل گاوزبان.