اگر در جامعه ای فردی را دیدید که هم سن پدربزرگتان است اما هنوز هم کار میکند( کار همراه با درآمد...مثل دست فروشی یا کارگری و...) بدانید که آن جامعه کارش درست نبوده است.پ ن:فشار مراحل شبیه سازی خطای اندازه گیری خط تولید، آدم رو وادار میکنه که بره سمت جامعه شناسی.

پ ن:میخوام برم با یکی دوست بشم. مامانش که ازش خیلی تعریف میکرد. عکسشم دیدم. منم خیلی ازش خوشم اومده...خدا کنه اونم ما رو بپسنده...این دفعه که برم اولین کاری که میکنم برم پیشش...دوس دارم باهاش حرف بزنم...دقیقا نمیدونم کجاس ولی تا حدی بلدم خونشو...شمام خواستین برین..."شهید مسعود عسگری"...بهشت زهرا.