به خودم قول میدم اگه روزی قرار بر خریدن وسایل خونه و ...داشتم تا حد امکان جنس ایرانی بخرم...

حتی اگر "به درد نخور هم " باشد.پ ن 1:

اولی: چرا اینو خریدی؟؟؟...خارجیه ک...ایرانیشم ک هس!!

دومی: خو ایرانی که جنس نداره!

اولی: حالا سیب زمینیتو با پوست کن ایرانی پوست بکنی مثلا چ میشه.!!!!

دومی: خٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب،...با کلاستره.

اولی: متاسفم.

پ ن 2: خودم تو مسائل بهداشت و درمان شوخی ندارم واگر بدونم کالای داخلی کوتاهی کرده ،حتما از خارجی استفاده میکنم...ولی یه بار فک بکنیم که چی داریم میخریم!

ایرانی بخریم

پ ن 3: والله ک ظلمه!!!