از همون اول به امسال حس خوبی داشتم

فال حافظ سفره هفت سین این حسو بهم داد.

مهمترین کارهای زندگیم به آسونی وبا خاطرات خوش داره میگذره.

به چیزهایی دارم میرسم که جزو آرزوهای دست نیافتیم بود.

خدا رو شکر


#شاید مزد دل های شکسته زودتر از اون چه که فکر کنن داده میشه!