همین الان باید کسی باشد که دستش را بگیری و تا همین چشمه لیلاکوه بروی...آتیشی روشن کنی و چای و سیب زمینی زغالی بخوری.
نه مثل من پاتو بکنی زیر پتو و نگران آخرین قانون کیفیت باشی:-(