یه موقعه هایی اردیبهشت بهترین مااااااااه بود برام...

الان شده سختترین ماهی که از روز اولش سختیش مشخصه

...

فقط دوست دارم این یکسال بگذره.. میخام چشامو ببندمو اردیبهشت 98 باشه.

این روزا هرگز از یادم نمیرن