اینجا چراغی روشنه

ای ترس تنهایی من

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

لطفا بزرگ نشوید

فکر کنم من هم جزو آدم بزرگا شدم...

اینو همین الان فهمیدم ....الان که ساعت 3:06 صبحه و من هنوزم نتونستم بخوابم...

مغزم مدام در حال فکر کردن به شرایط پیش اومده است...چی میشه و هزار فکر دیگه.

نذاشته خوابم ببره و دست چپمم به شدت درد گرفته.

دقیقا مثل ادم بزرگا شدم...پ ن پ: خدا خودش اینو خواسته برا من...حتما حتما منو تو این شرایط تنها نمیذاره.

۰ نظر
یه دوست

مُخ

داره سوت میکشه

۰ نظر
یه دوست